Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2022

Đăng ngày 29 - 05 - 2023
Lượt xem: 65
100%

 


Quyết định số 1577-QĐ-UBND ngày 19-5-2023-Công khai tài sản.pdf | Biểu công khai máy móc thiết bị khác năm 2022-Quyết định số 1577-QĐ-UBND ngày 19-5-2023.pdf | Biểu công khai xe tô tô năm 2022-Quyết định số 1577-QĐ-UBND ngày 19-5-2023.pdf | Biểu số 10b-Quản lý, sử dụng-Chi tiết theo từng đơn vi.pdf | Biểu số 10b-Tăng, giảm chi tiết theo từng đơn vị.pdf | Biểu số 10b-Tăng, giảm năm 2022.pdf

Tin liên quan

Công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2023(02/08/2023 9:57 SA)

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng...(30/07/2023 12:44 CH)

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng...(07/07/2023 7:02 CH)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN...(31/05/2023 2:04 CH)

Tình hình biến động tăng, giảm tài sản và hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công các...(29/05/2023 8:52 SA)

Tin mới nhất

Công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2023(02/08/2023 9:57 SA)

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng...(30/07/2023 12:44 CH)

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng...(07/07/2023 7:02 CH)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN...(31/05/2023 2:04 CH)

Tình hình biến động tăng, giảm tài sản và hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công các...(29/05/2023 8:52 SA)

89 người đang online
°