Phường Đô Vinh đẩy nhanh tiến độ các dự án giảm nghèo bền vững

Đăng ngày 29 - 03 - 2023
Lượt xem: 49
100%

Để giảm nghèo hiệu quả, hạn chế tình trạng tái nghèo, UBND phường Đô Vinh tích cực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND phường đã tập trung triển khai cùng với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn phường từ bước chuẩn bị, tuyên truyền, vận động đến triển khai rà soát, thu thập thông tin của từng hộ dân.

 

Công tác rà soát được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, không bỏ sót và có sự tham gia, thống nhất cao của người dân; kết quả rà soát phản ánh đúng thực trạng hoàn cảnh của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Kết quả rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ vốn khởi nghiệp từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 có 12 hộ với tổng số tiền là 225 triệu đồng. 

Xác định việc hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nguyên liệu sản xuất, may móc, thiết bị là thiết yếu đối với hộ nghèo, đã được các cấp quan tâm chú trọng. Từ nguồn vốn hỗ trợ của dự án, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, đồng thời phối hợp với Phòng Lao động thành phố hỗ trợ với tổng số tiền là 225 triệu đồng cho 12 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; tổ chức hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo nắm vững các quy định của nhà nước. Nhìn chung, các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thực hiện đúng dự án như đã đăng ký ban đầu. Số vốn được dự án hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND phường đã chỉ đạo thực hiện rất nhanh chóng, người dân đón nhận rất phấn khởi, có vốn để làm ăn, tạo thu nhập phát triển kinh tế cho hộ gia đình.  

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn, UBND phường tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đảm bảo điều kiện bố trí và giải ngân cho các hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ vốn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương pháp và cách làm phù hợp, tạo sự đồng thuận, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong thời gian tới, UND phường Đô Vinh tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cùng với sự hỗ trợ vốn của dự án để xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường, hướng tới giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025./.

Văn Chân

Tin liên quan

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG GÓP PHẦN GIẢM HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PRTC(08/05/2023 2:49 CH)

Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(08/05/2023 2:45 CH)

Tháng 4/2023, phường Tấn Tài thực hiện tốt công tác giảm nghèo(28/04/2023 2:53 CH)

Thành phố PRTC triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu...(24/04/2023 10:28 SA)

THÀNH PHỐ PRTC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM(19/04/2023 11:18 CH)

Tin mới nhất

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG GÓP PHẦN GIẢM HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PRTC(08/05/2023 2:49 CH)

Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(08/05/2023 2:45 CH)

Tháng 4/2023, phường Tấn Tài thực hiện tốt công tác giảm nghèo(28/04/2023 2:53 CH)

Thành phố PRTC triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu...(24/04/2023 10:28 SA)

THÀNH PHỐ PRTC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM(19/04/2023 11:18 CH)

27 người đang online
°