Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khóa XI và HĐND thành phố khóa XII

Đăng ngày 25 - 05 - 2022
Lượt xem: 25
100%

 


FILE_20220524_102642_138-TB-MTTQ 24-5-2022 lich TXCT truoc ky hop thu 6 HDND tinh va ky hop thu 5 HDND tp.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND thành phố khóa...(25/05/2022 7:47 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND thành phố khóa...(25/05/2022 7:47 SA)

Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh...(30/12/2021 7:57 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố năm 2022(24/12/2021 3:21 CH)

Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa...(19/09/2021 5:44 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố năm 2021(11/12/2020 8:05 CH)

7 người đang online
°