Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 25 - 05 - 2022
Lượt xem: 22
100%

 


KH 07-KHLT.pdf

Tin liên quan

Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh...(25/05/2022 7:50 SA)

Tin mới nhất

Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh...(25/05/2022 7:50 SA)

Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh...(30/12/2021 7:57 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố năm 2022(24/12/2021 3:21 CH)

Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa...(19/09/2021 5:44 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố năm 2021(11/12/2020 8:05 CH)

2 người đang online
°