Điều chỉnh khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND thành phố về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 20 - 06 - 2022
Lượt xem: 30
100%

 


NQ 110(17.06.2022_15h14p36)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.(14/07/2022 2:49 CH)

Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.(14/07/2022 2:08 CH)

Đề án Triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư có quy mô dưới 200ha trên địa bàn...(09/06/2022 9:38 SA)

Đề án "Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai...(09/06/2022 9:23 SA)

Quyết định UBND tỉnh về Ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm...(26/05/2022 4:33 CH)

37 người đang online
°