Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành phố PRTC giai đoạn 2021 -2025

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
Lượt xem: 17
100%

 


Chương trình THTK giai doan 2021 - 2025.pdf

Tin liên quan

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của thành phố PRTC (22/07/2022 3:03 CH)

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành phố PRTC năm 2022(16/06/2022 4:21 CH)

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2022(16/06/2022 3:17 CH)

Báo cáo kết quả tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022(09/06/2022 4:14 CH)

Quyết định V/v công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2022(07/06/2022 3:21 CH)

Tin mới nhất

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của thành phố PRTC (22/07/2022 3:03 CH)

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(22/07/2022 10:15 SA)

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành phố PRTC năm 2022(16/06/2022 4:21 CH)

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2022(16/06/2022 3:17 CH)

Báo cáo kết quả tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022(09/06/2022 4:14 CH)

12 người đang online
°