Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về phòng chống tội phạm trong nhân dân

Đăng ngày 09 - 05 - 2022
Lượt xem: 7
100%

 

Từ đầu năm đến nay, công an thành phố PRTC đã phối với 16 phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng chống phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn các khu dân cư. Tổ chức phối hợp với các trường học tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và vấn nạn bạo lực học đường. Qua đó, tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình trường họp an toàn về ANTT, An toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong nhà trường. Thông qua các buổi tuyên truyền, phát động, quần chúng nhân dân đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm, giúp cán bộ chiến sĩ công an thành phố điều tra khám phá nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự…

Trong thời gian tới, công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác tham mưu thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy, UBND 16 phường xã tập trung phát động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trong quần chúng nhân dân; tổ chức đăng ký thực hiện tốt cam kết về đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, không vi phạm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương; kịp thời biểu dương khen thương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, tố giác và phòng chống tội phạm, nhân rộng các mô hình hay về bảo đảm an ninh trật tự, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan

Thành phố PRTC tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022(09/05/2022 2:44 CH)

UBND thành phố ban hành Chỉ thị về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ...(18/03/2022 10:32 SA)

THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2022(01/03/2022 9:17 SA)

Thành phố PRTC sẽ có 275 thanh niên được nhập ngũ (15/02/2022 2:19 CH)

Thành phố PRTC tổ chức đón và gặp mặt quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương(13/01/2022 10:12 SA)

Tin mới nhất

Thành phố PRTC tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022(09/05/2022 2:44 CH)

UBND thành phố ban hành Chỉ thị về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ...(18/03/2022 10:32 SA)

THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2022(01/03/2022 9:17 SA)

Thành phố PRTC sẽ có 275 thanh niên được nhập ngũ (15/02/2022 2:19 CH)

Thành phố PRTC tổ chức đón và gặp mặt quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương(13/01/2022 10:12 SA)

6 người đang online
°