KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo Đề án dạy và học ngoại ngữtrong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 – 2025trên địa bàn thành phố

Đăng ngày 27 - 05 - 2022
Lượt xem: 12
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính (05/08/2022 3:10 CH)

Thành uỷ PRTC chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền...(17/06/2022 9:13 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp phường, xã trên địa...(22/04/2022 5:05 CH)

THÀNH PHỐ PRTC VỚI NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT SAU 15 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN(01/04/2022 3:10 CH)

Công văn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa những thành tựu sau 30 năm Tái lập...(23/03/2022 3:33 CH)

17 người đang online
°