Triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư quy mô dưới 20ha trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 18 - 05 - 2022
Lượt xem: 44
100%

 


KH 251(18.05.2022_16h22p02)_signed.pdf

Tin liên quan

Đề án "Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai...(08/06/2022 2:53 CH)

Tin mới nhất

TIẾP TỤC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2 DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM(01/07/2022 10:49 SA)

Thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư quy mô dưới 20 ha trên địa bàn thành phố Phan Rang...(28/06/2022 8:17 SA)

ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC: SẠCH TỪ NHÀ RA PHỐ(23/06/2022 3:40 CH)

Đề án "Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai...(08/06/2022 2:53 CH)

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN ĐỂ PHẢN ÁNH VỀ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG...(31/05/2022 9:21 CH)

14 người đang online
°