Thành phố PRTC triển khai áp dụng hoá đơn điện tử bắt đầu từ ngày 1/4/2022

Đăng ngày 14 - 04 - 2022
Lượt xem: 62
100%

Thực hiện Quyết định số 745/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc địa bàn phải triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) từ ngày 01/4/2022.

 

           

Theo đó, để hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai (sau đây gọi chung là đối tượng áp dụng HĐĐT) biết, kê khai chuyển đổi đúng quy định cũng như chuẩn bị một số điều kiện để triển khai áp dụng:

1. Về hình thức hóa đơn điện tử, đơn vị thuộc đối tượng áp dụng:

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2. Thời gian và Cách thức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử: 

Thời gian đăng ký từ ngày 01/4/2022. Kể từ ngày 01/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. 

Bước 1: 

Đối tượng áp dụng HĐĐT đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2010/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (gửi bằng hình thức điện tử thông qua Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc trực tiếp đến Công điện tử - Hệ thống hóa đơn điện tử). 

Bước 2: 

Ngay sau khi Đối tượng áp dụng HĐĐT gửi tờ khai đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ có phản hồi bằng Thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT là tiếp nhận hoặc không tiếp nhận. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT qua nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 

Bước 3: 

Ngay khi cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT, Đối tượng áp dụng HĐĐT ngừng sử dụng số lượng hóa đơn còn tồn tại thời điểm chuyển, báo cáo số lượng hóa đơn tồn theo Mẫu BC26/ÁC; Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC đến cơ quan thuế theo quy định. 

3. Một số vấn đề khác cần lưu ý: 

Đối tượng áp dụng HĐĐT cần giữ mối liên hệ thường xuyên với Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, nắm chắc tiến độ triển khai để chuẩn bị kịp thời các điều kiện áp dụng. 

- Trong quá trình triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử phát sinh vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm Điều hành Hóa đơn điện tử Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận hoặc Chi cục Thuế Thành phố để được giải đáp, cụ thể: 

Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ, trả lời vướng mắc: 

+ Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận:

- Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế:

 0259.3824978; 0259.3824979

- Phòng Công nghệ thông tin: 0259.3824875 

+ Chi cục Thuế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

 - Các Đội Thuế liên xã, phường: 0259.3833375; 0259.3833957

- Bộ phận Kiểm tra Doanh nghiệp: 0259.3826335; 0259.3826331

- Bộ phận Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế: 0259.3839344

- Bộ phận Ân chỉ: 0259.3833958

- Bộ phận Tin học: 0259.3833959 

 

Tin liên quan

Thành phố PRTC: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I tăng hơn 14% (14/04/2022 3:34 CH)

UBND thành phố cấp gần 1300 giấy phép kinh doanh trong quý I(13/04/2022 3:03 CH)

Thành phố PRTC tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững(13/04/2022 3:00 CH)

THÀNH PHỐ PRTC HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP XANH(04/03/2022 3:08 CH)

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với phát...(15/02/2022 2:49 CH)

Tin mới nhất

Thành phố PRTC: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I tăng hơn 14% (14/04/2022 3:34 CH)

UBND thành phố cấp gần 1300 giấy phép kinh doanh trong quý I(13/04/2022 3:03 CH)

Thành phố PRTC tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững(13/04/2022 3:00 CH)

THÀNH PHỐ PRTC HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP XANH(04/03/2022 3:08 CH)

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với phát...(15/02/2022 2:49 CH)

1 người đang online
°