Lợi ích của việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Đăng ngày 14 - 04 - 2022
Lượt xem: 67
100%

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2024 về triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố từ ngày 01/4/2022 (trong đó có tỉnh Ninh Thuận). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có hơn 70% các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phú quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bàn hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Điều đó, sẽ tạo tiền đề về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định mới tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.

 

Theo đó, từ ngày 01/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện HĐĐT (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định), khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về HĐĐT trước ngày 01/07/2022. Lợi ích của việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng HĐĐT giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội, cụ thể:

- Đối với Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ:

Giúp người mua dễ dàng tra cứu và đối chiếu HĐĐT do người bán cung cấp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không cần không gian lưu trữ hóa đơn,...), giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy. Sử dụng HĐĐT tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ: Sau khi nhận HĐĐT, người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin về hóa đơn người bán gửi cơ quan thuế.

- Đối với Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Việc thực hiện đúng các quy định về hóa đơn, chứng từ của các tổ chức, cá nhân sẽ giúp tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi. Giảm thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn, giảm chi phí liên quan tới việc gửi, bảo quản, lưu trữ hóa đơn và giảm rủi ro về việc mất hóa đơn.

- Đối với xã hội:

Góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp. Việc thực hiện đúng các quy định về hóa đơn, chứng từ của các tổ chức, cá nhân giúp tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi. Đẩy mạnh sự phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới. Triển khai HĐĐT là một trong những nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy trong chuyển đổi số tại doanh nghiệp, chuyển đổi số đối với cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác. Mang nhiều lợi ích cho xã hội, như: Tiết kiệm chi phí, tài nguyên, nguồn lực và bảo vệ môi trường.

- Đối với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có liên quan:

Sử dụng HĐĐT giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn; kết hợp với các thông tin quản lý thuế khác để xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về người nộp thuế đáp ứng yêu cầu phân tích thông tin phục vụ điều hành, dự báo, hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ luật về thuế và quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Góp phần thay đổi phương thức quản lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến các quy trình nghiệp vụ theo hướng xử lý, kiểm soát dữ liệu tự động giúp cơ quan thuế sử dụng hiệu quả nguồn lực, chi phí,... Góp phần ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế.

Tin liên quan

V/v công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế(17/06/2022 3:16 CH)

V/v triển khai thực hiện việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP(13/06/2022 10:03 SA)

VV/v thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chuyển nhượng bất động sản(10/06/2022 9:58 SA)

Thông báo V/v người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký – Người nộp thuế:Nguyễn Thị Lan(09/06/2022 8:51 SA)

Thông báo V/v người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký – Người nộp thuế:Hợp tác xã...(09/06/2022 8:49 SA)

Tin mới nhất

V/v công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế(17/06/2022 3:16 CH)

V/v triển khai thực hiện việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP(13/06/2022 10:03 SA)

VV/v thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chuyển nhượng bất động sản(10/06/2022 9:58 SA)

Thông báo V/v người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký – Người nộp thuế:Nguyễn Thị Lan(09/06/2022 8:51 SA)

Thông báo V/v người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký – Người nộp thuế:Hợp tác xã...(09/06/2022 8:49 SA)

39 người đang online
°