Công văn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa những thành tựu sau 30 năm Tái lập tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 23 - 03 - 2022
Lượt xem: 19
100%

 


document (2).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính (05/08/2022 3:10 CH)

Thành uỷ PRTC chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền...(17/06/2022 9:13 SA)

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo Đề án dạy và học ngoại ngữtrong hệ thống giáo...(27/05/2022 8:03 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp phường, xã trên địa...(22/04/2022 5:05 CH)

THÀNH PHỐ PRTC VỚI NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT SAU 15 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN(01/04/2022 3:10 CH)

29 người đang online
°