ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng ngày 06 - 02 - 2022
Lượt xem: 290
100%

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chủ tịch: Ông Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành uỷ  - DĐ: 0919037349

Phó Chủ tịch: Trần Minh Thái  - UVTV Thành uỷ -  DĐ:0903672304

Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Quang – Thành Uỷ viên  - DĐ:0944338642

Thành viên UBND

1. Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền

Chánh Văn phòng:  Nguyễn Tấn Huân – Thành uỷ viên.

ĐT: 02593.823382

Email:vpubnd_tp@ninhthuan.gov.vn

2. BCH Quân sự Thành phố

Chỉ huy trưởng: Võ Quang Trung – UVTV Thành uỷ

ĐT: 02593.822994

Email:bchquansutpprtc@gmail.com

2. Công an Thành phố

Trưởng Công an: Nguyễn Đình Thuận Hải  – UVTV Thành uỷ

ĐT: 02593.822516

Email:catp@ninhthuan.gov.vn

4. Phòng Nội vụ:

Trưởng phòng : Đặng Quốc Thịnh – UVTV Thành uỷ, Trưởng BTC Thành uỷ

ĐT: 02593.832280

Email:phongnv@ninhthuan.gov.vn

5. Phòng Kinh tế:

Trưởng phòng : Nguyễn Xuân Hảo – Thành uỷ viên

ĐT: 02593.823386

Email:phongkte@ninhthuan.gov.vn

6. Phòng Tài nguyên môi trường

Trưởng phòng : Nguyễn Hữu Quỳnh - Thành uỷ viên

ĐT: 02593.823575

Email:phongtnmt@ninhthuan.gov.vn

7. Phòng Quản lý đô thị

Trưởng phòng :  Lê Hoài Nam  – Thành uỷ viên

Email:phongqldt@ninhthuan.gov.vn

8. Phòng Tài chính – kế hoạch:

Trưởng phòng : Vũ Thị Minh Ánh – Thành uỷ viên

ĐT: 02593.822993

Email:phongtckh@ninhthuan.gov.vn

9. Phòng Giáo dục – đào tạo:

Trưởng phòng : Trần Thị Hường – Thành uỷ viên

ĐT: 02593.820590

Email: phonggddtphanrang@ninhthuan.edu.vn

10. Phòng Văn hóa và thông tin:

Phó Trưởng phòng : Hồ Nam Sơn – Thành uỷ viên

ĐT: 02593.822548

Email: phongvhtt@ninhthuan.gov.vn

11. Phòng Lao động - TBXH:

Trưởng phòng : Nguyễn Thế Chính – Thành uỷ viên

ĐT: 02593.834311

Email: pldtbxh@ninhthuan.gov.vn   

12. Phòng Thanh tra:

Chánh Thanh tra : Lê Chí Hiền – Thành uỷ viên

ĐT: 02593.823380

Email: thanhtratp@ninhthuan.gov.vn   

13. Phòng Tư pháp:

Trưởng phòng : Trương Thành Phương

ĐT: 02593.824040

Email: phongtp@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

 

Địa chỉ: Số 6A Đường 21 tháng 8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3823382; Fax: 0259.3820733; Email: ubndtp@ninhthuan.gov.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

5 người đang online
°