Các phòng ban chức năng

Đăng ngày 04 - 02 - 2022
Lượt xem: 235
100%

 

Tên phòng ban

Liên hệ

Quyết định thành lập

1. Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố
 

CQ: 02593.823382

Email:vpubnd_tp@ninhthuan.gov.vn

 VP UBND HĐND.pdf

2. Phòng Kinh tế:

 CQ: 02593.823386

Email:phongkte@ninhthuan.gov.vn

 PHONG KINH TE.pdf

3. Phòng Tài nguyên môi trường

 CQ: 02593.823575

Email:phongtnmt@ninhthuan.gov.vn

 PHONG TNMT.pdf

4. Phòng Quản lý đô thị

 CQ: 02592.211223.

Email:phongqldt@ninhthuan.gov.vn

 PHONG QLDT.pdf

5. Phòng Nội vụ:

 CQ: 02593.832280

Email:phongnv@ninhthuan.gov.vn

 

6. Phòng Tài chính – kế hoạch:

 CQ: 02593.822993

Email:phongtckh@ninhthuan.gov.vn

 PHONG TC-KH.pdf

7. Phòng Giáo dục – đào tạo:

 CQ: 02593.820590

Email: phonggddtphanrang@ninhthuan.edu.vn

 Phong GD ĐT.pdf

8. Phòng Văn hóa và thông tin:

 CQ: 02593.822548

Email: phongvhtt@ninhthuan.gov.vn

 PHONG VHTT.pdf

9. Phòng Lao động - TBXH:

 CQ: 02593.834311

Email: pldtbxh@ninhthuan.gov.vn

 LĐ TBXH.pdf

10. Phòng Tư pháp:

 CQ: 02593.824040

Email: phongtp@ninhthuan.gov.vn

 PHONG TU PHAP.pdf

11. Phòng Thanh tra:

 CQ: 02593.823380

Email: thanhtratp@ninhthuan.gov.vn

 THANH TRA.pdf

12. BCH Quân sự Thành phố

CQ: 02593.822994

Email:bchquansutpprtc@gmail.com

 

13. Công an Thành phố

 CQ: 02593.822516

Email:catp@ninhthuan.gov.vn

 

14. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

 CQ: 02593.920621

Email:

 

15. Tòa án nhân dân thành phố 

 CQ: 02593.826485

Email:

 

16. Ban quản lý đầu tư xây dựng

 CQ: 

Email:

 BAN QL DTXD.pdf

Tin liên quan

THÀNH ỦY PR-TC NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (10/05/2022 10:20 SA)

Mặt trận và các Hội, đoàn thể(18/02/2022 8:22 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026(07/02/2022 8:11 SA)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026(06/02/2022 4:01 CH)

Mặt trận và các Hội, đoàn thể(05/02/2022 3:44 CH)

Tin mới nhất

THÀNH ỦY PR-TC NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (10/05/2022 10:20 SA)

QĐ về việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII,...(24/02/2022 10:30 SA)

Phân công nhiệm vụ Ban biên tập(24/02/2022 8:00 SA)

Mặt trận và các Hội, đoàn thể(18/02/2022 8:22 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026(07/02/2022 8:11 SA)

2 người đang online
°